İçeriğe geç

Krizlerde Ekip Yönetimi-1

Son zamanlarda sık sorulan bir soruyu blog üzerinden cevaplamak istedim. ‘Kriz zamanları ekip iyice bozuldu. Daha çok çalışmak lazım, ama yapamıyoruz. Çalışanların talepleri de artıyor, ne yapacağız?’ Konu biraz ekip yönetimi, biraz kriz yönetimi ve haliyle bol bol krizlerde ekip yönetimi olunca derleme bir yazı dizisi hazırlamaya çalıştım.

Öncelikle acı bir tat çalayım zihnine: kriz vakitleri moraller hemen bozuluyor, omuzlar düşüyorsa; yöneticinin vasıflarını ve becerilerini gözden geçirmelisin. Bu konuya yakın bir zamanda değineceğim, bu yazıda elimden geldiğince omuzları düşürmemeye ve düşen omuzları nasıl kaldıracağımıza bakmaya çalışacağım.

Ekip mi grup mu?

Küçük gözüken ama önemli bir kavramsal farka açıklık getirerek başlayalım mı? Ekip ve grup farklıdır. Ekip yekpare organizasyonken (büyüklüğü 3 ila 20 kişi önerilir), grup ise bireysel ödevlerin toplamı üzerine iş yapan bir kümedir (150 kişi limit önerilir). Yani birisi temel amaca hizmet eden farklı rollerin olduğu bütün bir organizmayken, diğeri ortak amaçlara hitap eden çeşitli görevlerin olduğu bir yığın diye özetlenebilir.

Bu açıdan baktığımızda ‘ekipte ruh var, ekip olalım’ şeklindeki devşirme bir motivasyona kapılabiliyoruz hızlı bir şekilde. Ama gerçekten öyle mi, hep öyle mi? Çünkü aslında an olur ki bir ekibin varlığı, hiç ekip olmamasından daha pahalıya mal olabiliyor; çünkü daha çok kaynak israfı, daha çok zaman israfı ve ekipiçi kontrolsüz rekabet etkileri vs doğabiliyor. Ekip kurup yönetemeyen kişilerin faturalarıdır genelde böylesi sonuçlar.

Ayrıca bazı zamanlar ortak çalışma ürününe değil, görevlerin icra edilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için de ekip değil grup olmak daha uygundur, yani bireysel sorumluluk alanlarında yürütülen bireysel becerilerin dip toplamıdır istenen. Mesela satın alma maliyetlerini düşürmek gibi bir hedef için ekip olmak şart olmayabilir. Ortaya bir ruh koymaya ihtiyaç duymayıp, finans departmanının bir ekip ruhuyla çalışmaması, sadece görevlerin layıkıyla yapılması gerekli görülebilir. Finans direktöründen depo yöneticisine kadar canla başla ‘birşeyler’ koşturmak yerine satın alınan kalemlerin nitelikli şekilde takibi, frekansı, ortalama maliyetleri vs gibi ihtiyaçlar söz konusu. ama bu böyle olmalıdır ya da olmamalıdır demiyorum; örnek olarak vermek istiyorum. Çünkü satın alım sürecinde bütçeyi yönetmekte kendi özbirikimlerini kullanıyormuş gibi bir tasarrufta bulunmak da gerekebilir veya arge satınalması gibi departmanlarda şirketin yürümeyi planladığı yolu ve kazanımları göz önünde bulundurarak departmanlar arası görevler ya da roller de gerekli olabilir. (Bu dağılımın hassasiyetini, ülkemizde çok bilinmeyen, bilenlerin de biraz göz ardı ettiği crossfunctional team (çapraz işlevsel takım) üzerinden anlatmak için başka bir blog yazmalı)

Neticede her an ekip şart değil, zaten ekip yönetimi ve özellikle krizlerde ekip yönetimi üzerine ideal bir matematik formülasyonu yok. Bir söz duymuştum, tam da böyle bir duruma hitaben:

İyi bir lider cazcı gibidir, gerektiğinde müziğini doğaçlama sürdürür!

♣ Ekip, sorumluluk ve ortaklık duygularının kesiştiği bir grup olduğu için, bir ekip üzerine devam edelim. Bu sebeple şimdi son cümleyi tersten oku ve aklında olsun: Grupta sorumluluk duygusu oturmadığı sürece ekip olunamaz, o halde ekip kuramıyorsan, bu duyguya yatırım yapmayı düşünmelisin!

Aynı gemide olma konusundan sanırım daha önce bahsetmiştim. Dolayısıyla ekip üyelerinin yüksek nitelikli vizyoner kişiler olmasının şart olmadığını ve hatta bunun çok da iyi birşey olmayabileceğini ortaya koymuştuk.

İşbirliği Bir Mirastır

Peki bu geminin yürümesini sağlayacak işbirliği nasıl oluşturulabilir? Tabi ki hiyerarşide en baştan aşağıya doğru etkiyen bir dalga ile mümkün. Tıpkı yazının başında bahsettiğim, krizlerde omuz düşüklüğünün sorumlusunun yönetici olmasındaki gibi, işbirliği de aşağıda yukarılardan beklenen bir enerjidir! İşbirliğinin ekibe akması bir miras gibi, devrolan bir duygudur ve yönetici kademe örneklerinin olması şarttır!

Mesela müşterilerimden birisi çok zor bir döneme girmek üzereydi, hem kriz ekonomisinden kaynaklı finansal sıkıntılar hem yönetim kurulundaki çalkantılar hem ofis içi dedikodular vs… Bunların dışında çok heveslenilmiş ve son dakikada reddedilen bir yatırım teşvik hibesi sorunsalı da moralleri yumruklamıştı. Çalışanlar kafası kopuk tavuğa dönüşmüştü ve biz de yönetime spotları çevirdik. Zaten canı sıkkın olan yöneticilerin didik didik edilircesine ele alınmasına kadro aslında kızıyordu, ama onları bu çözüme inandırmıştım: Bir yöneticimizin operasyonel konularda danışılan kişi olduğunun altını çizdik. Anlaşamayan iki ana yöneticiden birisi oydu ve diğeri ise yönetsel muhakeme konusunda adresti, vurguladık. Kol kırılınca yen içinde kalmadı, anlaşmazlıkları da açıktı, buna rağmen yürüttükleri işbirliği de açıktı artık! Ve dönem sonunda zarar beklentisi kârlılığa dönüştü, üstelik daha önce reddedilen hibe ve kanuni haklar da kazanıldı vs. Çünkü yukarıda başlattığımız ve gözler önüne serdiğimiz işbirliği küçük ve hızlı adımlarla aşağı kademelere yansımaya başlamıştı, bu da toplam kaliteyi ve üretkenliği geliştirmişti; üstelik kısacık bir sürede!

Savaş Sanatı yazıtından Anadolu kültürüne devşirdiğim bir bakış açısı paylaşmak istiyorum, çünkü bu bakış açısını da aklında tutman gerektiğine inanıyorum. Miğferden Saksı Kitabında Casuslar bölümünde 10. Madde’de ele alınan bir parça:

“İç Casus” düşman subaylarının kullanımıdır.

İç casus; bizzat bilgi kaynağının beşiğidir. Muhatabınla içli dışlı kimselerdir. Rakibinin çalışanları da olabilir, aile üyeleri de olabilir. Eğer kulağını dört açarsan, bizzat muhatabın da içinden geçenlerin bilgisini sana verecektir.

İçinde bulunduğumuz durumda muhatabımız, rekabet yaşadığımız durum işbirliğine yanaşmayan, yeterince motive edemediğimiz çalışanların zihin dünyası. Bu sebeple aralarından en az bir tane iç casus edinerek, yani sözü dinlenen birinin işbirliğine açıklığını ortaya çıkarabildiğin ölçüde, ekibin içinde böylesi kişiler konumlandırabildiğin ölçüde henüz olmayan işbirliğini güçlü şekilde ortaya çıkarabilirsin.

Aynılık ve Ayrıklığın Ekipte Gücü

Birbirini tanıyan, güven bağı olan veya olma potansiyeli yüksek insanları bir araya getirirken aynılık ve ayrıklık konusuna da bakalım mı?

Aynılık da ayrıklık da bir eşikten sonra motivasyon bozuyor. Çünkü birbirinin aynı kafalar toplam üretim kapasitesinde düşük kalıyor. Ayrıca

bazı gruplarda ‘ha ben ha o’ düşüncesi doğunca iç motivasyonları ve toplam motivasyonları düşüyor. Bu durum, çok vizyoner kişilerin oluşturduğu ekipler için de geçerli, herkes o kadar vizyoner ve her vizyon o kadar güçlü ki, eylemlerin aşırı önemli olduğu kriz dönemlerinde nereye yön alınacağı karışabiliyor. Ya da ekip üyelerinin salt akademisyenden olduğu ekipler düşün, hiç çalıştın mı böyle ekiplerle? Hesap kitapla geçen zaman, eyleme dönüşemeden yiten proje tarihleri, en iyi senaryoda ise kârdan zararlar, düşük kapasitede çıktılar…  İstisnai akademisyen ekiplerimi tenzih ediyorum tabi, istisnalar ve varlıkları için teşekkür ediyorum. Bu bakış açısını kişilik

tiplerine de çekebiliriz: yıllar önce kısa dönem çalıştığım bir yönetici vardı, tahlil yaptığımızda en büyük hatasının sağ kolunu da sol kolunu da kendisi gibi düşünen insanlardan seçiyordu. Çalışma motivasyonlarında bir sıkıntı olmuyordu, ama ekip üyelerinden birinin yapmak istemediği bir rol, diğerlerinde de ortada bırakılıyordu ve görmezden gelmek zorunda kalıyorlardı, ta ki bir gün operasyonel krizler çıkana kadar! Mecbur neşterler atarak çözmüştük.

Aynılığın düşürücü etkisi ayrıklık için de geçerli. Birbirinden ‘çok’ farklı kişiliklerin derlendiği ekiplerde özgeçmişlerin, donanımların farklılığı ne kadar çoksa yabancılık duygusu o derece yüksek oluyor ve bilgi paylaşımı da işbirliğine yatkınlık da aynı derecede düşük oluyor! Crossfunctional team dediğimiz ekipleşmeyi kurma sürecinde bile önemli bir aralık var: yakınlık hissi.

Hem benzer hem özgün farklılıklara sahip kişilerin oluşturduğu, dolayısıyla kolay şekilde yakınlık hissi yakalayabilen ekiplerde işbirliği doğallaşıyor, kolaylaşıyor. Ayrıca arada doğacak güven bağı, diğer ilişkilerin de akmasını kolaylaştırıyor.

Burada aklına kazımanı istediğim birşey var: insanla çalışıyorsun! İnsanın ideali yoktur, uygunu vardır. Dolayısıyla ekip yönetimi ve özellikle krizlerde ekip yönetimi hakkında en önemli konu, belki de en çok göz ardı edilen konu bu; ideal bir formül aramak ya da bir yerlerde işe yarayan bir formülü her koşulda, her departmanda kullanmaya çabalamak!

Oysa ideal yoktur; uygun vardır ve bunun için şu soruyu sor:

İçinde bulunduğumuz koşullar için en uygun çözüm süreci nasıl olabilir?

Yazının devamını okumak için buraya tıklayabilirsin

“Krizlerde Ekip Yönetimi-1” hakkında 131 yorum

 1. Based oon medical scientists, yoga treatment achieves success
  as a result of the stability developed within thee worried in addition to endocrine methods which straight influences all the varikous different
  systems as well as body organs of the physique. Massaging to all thee inner essential bodsy
  organs off the body – Research examine has really proven that yoga presents
  are thee one type of activity that massage therapies each onne of the interior glands and in addition organs of the physique and
  this promotes healthiness and properly-being. We listened!
  And via 1000’s of massage and bodywork periods we created a unmique process for c-part-start mothers that is highly profitable at eliminating chronic pain” claims Mr.

  James. “For too a few years, mothers have complained to their surgeons of incisional ache, abdominal bulging, low back or hip or shoulder pain, and the lack to resume a totally-flexible life – with out receiving passable responses. Although they usually don’t notice the connection, these ladies also present with back ache, hip ache, shoulder ache, complications, fatigue, constipation and urinary incontinence – which are often penalties of their c-section surgical procedure as nicely. There are plenty of much more positive elements that shower enclosures current to you.

  Also visit my website … https://vgurgaonescorts.com

 2. עיסוי ארוטי בבאר שבע זה לא מה שהיה פעם.
  עיסוי אירוטי בבאר שבע זה לא משהו שחייבים לנסות רק בהזדמנויות מיוחדות.
  אפשר להזמין עיסוי אירוטי באשקלון או עיסוי אירוטי בבאר
  שבע שיגרום ללב שלך לדפוק בהתרגשות.
  שירות עיסוי עד הבית מבית Ymassage מציע תהליך הזמנה פשוט, ידידותי ויעיל, תוך דקות
  תוכלו להזמין את העיסוי הרצוי עבורכם ולקבוע אתהשעה האופטימאלית
  לקבלת העיסוי. השעה הייתה כבר שתיים בצהריים והבטן שלי קרקרה.
  עיסויים, באופן כללי היו בשימוש
  ככלי לטיפול רפואי בסין כבר לפני למעלה מ – 5000 שנה.
  כבר בכניסה לארומה ספא ניכר כאילו והגענו לחלקת גן עדן
  קטנה, מדובר על מתחם קסום השוכן בגן יבנה המאפשר לנו האורחים לשבור את השגרה ולהתנתק מהטירוף אשר נשאר בחוץ- זהו המקום האידיאלי לצלול לעולם הספא, לחגוג
  נקודות חשובות ו/או סתם זמן איכות זוגי.
  פשוט הפעילו את המוזיקה האהובה עליכם והתחילו לרקוד כאילו אף אחד לא צופה בכם.
  היו עוד אורחים בחוץ, אף אחד
  לא נכנס לבריכה, למרות החום.
  חזרתי למלתחות. חיכיתי שתבוא, היא הגיעה ואמרה שבדיוק מתקנים משהו וסגרו את המים
  והמים צריכים לחזור עוד כמה דקות.
  המים צריכים להיות צלולים (יש לנו בריכה בבית).

  My blog :: https://elitebangkokescorts.com/regions/Discreet-apartments-in-Petah-Tikva.php

 3. We thinnk of stress as something that occurs to others without realizing
  how susceptible wwe are to stress. The first thing
  that occurs when the massaging begins, iss that the blopod circulation gets enhanced.
  As with every new desire to make a change in your life, you
  could first have a place to begin. These plates
  have little nodes which can stimulate the trigger level on thee bottom of the ft.
  So that they’re surprised, probably slightly harm, after i
  say, “There’s nothing mistaken with your posture. Then – I’ve observed this response to intense ache earlier than – I discovered that ending the task I used to be engaged in when I used to be damage, on this case of getting my gear into the house, assumed immense importance to me. A Cochrane meta-evaluation evaluated the impact of therapeutic massage on neck ache in 19 trials.21 Six stand-alone trials that examined massage as a sole therapy exhibited inconsistent results within the impact of massage therapy on neck ache. I’ll go to work as ordinary, and do a therapeutic massage tonight, no downside. The issue is just not how you’re sitting, the problem is how a lot you are sitting. Whatever. No quantity of exquisitely balancing your head on your neck, and centering your rib cage above your pelvis, and positioning your arms on or off the arms of the chair, goes to vary the truth that sitting for even just a few hours doing desk work is damned bad for you, and that sitting for 9 or ten hours is even worse.

  Stop by my blog; https://escortinalbertpark.com/city/Discreet-apartments-in-Kfar-Saba.php

 4. يعمل مصنع إيليت بايب Elite Pipe في العراق كمحفز لتطوير البنية التحتية ، حيث يزود السوق بأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب uPVC والتجهيزات التي تساهم في نمو ونجاح مختلف القطاعات.

 5. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve learn this submit and if I may just I wish to counsel you some
  interesting things or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.
  I want to learn even more issues about it!

 6. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for yourself?

  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you
  write related to here. Again, awesome web log!

 7. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.

  I think that you can do with a few pics to drive
  the message home a little bit, but other than that, this is great blog.

  A fantastic read. I will definitely be back.

 8. Whether you need to chat with strangers or with pals, omegle the choice is yours. BIGO LIVE is a live streaming and video chat app developed by Bigo Technology Pte.

 9. يعمل مصنع إيليت بايب Elite Pipe في العراق كمحفز لتطوير البنية التحتية ، حيث يزود السوق بأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وأنابيب uPVC والتجهيزات التي تساهم في نمو ونجاح مختلف القطاعات.

 10. brillx официальный сайт вход
  brillx казино
  Брилкс Казино понимает, что азартные игры – это не только о выигрыше, но и о самом процессе. Поэтому мы предлагаем возможность играть онлайн бесплатно. Это идеальный способ окунуться в мир ярких эмоций, не рискуя своими сбережениями. Попробуйте свою удачу на демо-версиях аппаратов, чтобы почувствовать вкус победы.Добро пожаловать в удивительный мир азарта и веселья на официальном сайте казино Brillx! Год 2023 принес нам новые горизонты в мире азартных развлечений, и Brillx на переднем крае этой революции. Если вы ищете непередаваемые ощущения и возможность сорвать джекпот, то вы пришли по адресу.

 11. brillx casino официальный мобильная версия
  https://brillx-kazino.com
  Добро пожаловать в захватывающий мир азарта и возможностей на официальном сайте казино Brillx в 2023 году! Если вы ищете источник невероятной развлекательности, где можно играть онлайн бесплатно или за деньги в захватывающие игровые аппараты, то ваш поиск завершается здесь.Brillx Казино — ваш уникальный путь к захватывающему миру азартных игр в 2023 году! Если вы ищете надежное онлайн-казино, которое сочетает в себе захватывающий геймплей и возможность играть как бесплатно, так и на деньги, то Брилкс Казино — идеальное место для вас. Опыт непревзойденной азартной атмосферы, где каждый спин, каждая ставка — это шанс на большой выигрыш, ждет вас прямо сейчас на Brillx Казино!

 12. brillx официальный сайт вход
  бриллкс
  Brillx Казино — это место, где сливаются воедино элегантность и бесконечные возможности. Необычная комбинация азартных игр и роскошной атмосферы позволит вам окунуться в мир бриллиантового веселья. Наше бриллиантовое казино уверенно входит в число лидеров азартной индустрии, и в этом году мы готовы порадовать вас еще большим разнообразием игр и выигрышей.Добро пожаловать в увлекательный мир азарта и развлечений на официальном сайте Brillx Казино! Если вы ищете захватывающий опыт игры в игровые аппараты, то ваш поиск завершен. Brillx Казино – это не просто блистательный выбор игр, это настоящее путешествие в мир азарта и возможностей.

 13. To read true to life rumour, follow these tips:

  Look representing credible sources: http://levegroup.com/include/pages/?what-is-gnd-news-all-you-need-to-know.html. It’s material to guard that the report outset you are reading is respected and unbiased. Some examples of virtuous sources subsume BBC, Reuters, and The New York Times. Review multiple sources to get back at a well-rounded aspect of a isolated news event. This can improve you listen to a more over display and escape bias. Be hep of the viewpoint the article is coming from, as even reputable news sources can compel ought to bias. Fact-check the gen with another fountain-head if a expos‚ article seems too sensational or unbelievable. Forever make unshakeable you are reading a current article, as tidings can transmute quickly.

  By means of following these tips, you can evolve into a more au fait news reader and more intelligent understand the cosmos about you.

 14. Эмпайр скважин на воду – этто эпидпроцесс организации отверстий в земной шар чтобы извлечения подземных вод. Настоящие скважины используются для водопитьевой вода, полива растений, промышленных нужд а также остальных целей. Процесс бурения скважин подсоединяет в течение себя использование специализированного оснастки, таковского яко бурильные блоки, коим проникают в течение матушку-землю да основывают отверстия: https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/7201e38b-4436-4f04-9ebb-bd63899142cd. Данные скважины обычно обладают глубину через пары 10-ов ут нескольких сторублевок метров.
  После создания скважины, умельцы проводят тестирование, чтоб фиксировать нее эффективность да качество воды. Через некоторое время скважина снабжается насосом (а) также иными системами, чтобы гарантировать постоянный доступ ко воде. Бурение скважин сверху водичку представляется важным движением, яже обеспечивает доступ буква истинной водопитьевой восе и используется в течение разных отраслях промышленности. Однако, текущий процесс может любить негативное воздействие на брать в кольцо слой, поэтому необходимо беречь соответствующие философия а также регуляции.

 15. Эмпайр скважин на воду – это процесс создания отверстий в миру для извлечения находящийся под землей вод, кои могут прилагаться для различных полнее, начиная питьевую водичку, увлажнение растений, промышленные нищенствования и другие: https://rentry.co/swbxn. Чтобы бурения скважин утилизируют специализированное ясс, это как буровые агрегата, которые проходят в подлунную и еще основывают дыры глубиной от нескольких 10-ов ут пары сотен метров.
  После сотворения скважины прочерчивается тестирование, чтоб разведать ее эффективность а также штрих воды. Затем скважина оборудуется насосом и остальными организациями, чтобы защитить постоянный доступ к воде. Хотя эмпайр скважин сверху воду играет хорошую цена в обеспечивании подхода ко чистой водопитьевой воде и утилизируется в течение разных отраслях промышленности, текущий эпидпроцесс что ль оказывать негативное суггестивность на обступающую среду. Поэтому что поделаешь наблюдать соответственные философия также регуляции.

 16. Europe is a continent with a in clover recital and dissimilar culture. Lifestyle in Europe varies greatly depending on the provinces and область, but there are some commonalities that can be observed.
  One of the defining features of lifestyle in Europe is the influential moment on work-life balance. Many European countries be undergoing laws mandating a reliable amount of vacation speedily for workers, and some experience even experimented with shorter workweeks. This allows seeking more time forth with next of kin and pursuing hobbies and interests.
  https://gastouderbureauheuvelrug.nl/wp-content/pages/anna-berezina-s-humanitaire-bezoek-aan-kiev.html
  Europe is also known quest of its rich cultural estate, with many cities boasting centuries-old architecture, aptitude, and literature. Museums, galleries, and reliable sites are abundant, and visitors can absorb themselves in the history and background of the continent.
  In addendum to cultural attractions, Europe is haunt to a to one side multiplicity of not incongruous beauty. From the complete fjords of Norway to the clear beaches of the Mediterranean, there is no lack of numbing landscapes to explore.
  Of route, life in Europe is not without its challenges. Multifarious countries are grappling with issues such as takings inequality, immigration, and federal instability. Though, the people of Europe are resilient and obtain a fancy experience of overcoming adversity.
  Overall, enthusiasm in Europe is rich and assorted, with something to present oneself in the course of everyone. Whether you’re interested in retailing, refinement, temperament, or unmistakably enjoying a appropriate work-life poise, Europe is a horrendous employment to dub home.

 17. brillx официальный сайт играть онлайн
  brillx казино
  В 2023 году Brillx предлагает совершенно новые уровни азарта. Мы гордимся тем, что привносим инновации в каждый аспект игрового процесса. Наши разработчики работают над уникальными и захватывающими играми, которые вы не найдете больше нигде. От момента входа на сайт до момента, когда вы выигрываете крупную сумму на наших аппаратах, вы будете окружены неповторимой атмосферой удовольствия и удачи.Сияющие огни бриллкс казино приветствуют вас в уникальной атмосфере азартных развлечений. В 2023 году мы рады предложить вам возможность играть онлайн бесплатно или на деньги в самые захватывающие игровые аппараты. Наши эксклюзивные игры станут вашим партнером в незабываемом приключении, где каждое вращение барабанов приносит невероятные эмоции.

 18. Positively! Finding news portals in the UK can be crushing, but there are tons resources available to help you mark the unmatched the same because you. As I mentioned before, conducting an online search an eye to https://www.home-truths.co.uk/pag/what-is-the-height-of-lawrence-jones-the-fox-news.html “UK hot item websites” or “British news portals” is a enormous starting point. Not no more than purposefulness this hand out you a encyclopaedic tip of hearsay websites, but it choice also provide you with a better understanding of the in the air communication view in the UK.
  In the good old days you secure a list of embryonic news portals, it’s important to estimate each undivided to choose which richest suits your preferences. As an case, BBC News is known in place of its disinterested reporting of information stories, while The Keeper is known representing its in-depth criticism of bureaucratic and social issues. The Disinterested is known championing its investigative journalism, while The Times is known in search its vocation and investment capital coverage. By way of entente these differences, you can decide the news portal that caters to your interests and provides you with the hearsay you want to read.
  Additionally, it’s worth all things neighbourhood despatch portals representing specific regions within the UK. These portals lay down coverage of events and scoop stories that are applicable to the area, which can be firstly helpful if you’re looking to keep up with events in your town community. In search event, local news portals in London contain the Evening Standard and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Reflection are stylish in the North West.
  Overall, there are diverse news portals readily obtainable in the UK, and it’s significant to do your experimentation to find the united that suits your needs. Sooner than evaluating the unalike news portals based on their coverage, variety, and position statement viewpoint, you can decide the one that provides you with the most apposite and interesting despatch stories. Esteemed fortunes with your search, and I ambition this tidings helps you find the correct expos‚ portal for you!

 19. Link exchange is nothing else however it is just placing the other person’s weblog link on your page at proper place and other person will also do similar
  in support of you.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir