İçeriğe geç

Innomind Strateji Ajansı Kurucusu: Mustafa Emin Palaz

Sadece insan dinamikleri üzerine çalışan 18 yıllık deneyim,

İnterdisipliner ve transdisipliner yaklaşımlar ışığında; iş yönetimi amacıyla insan yönetimine odaklanan bir donanım,

Kompleks krizlerin yönetimi ve ekiplerin gelecek analizi üzerine çalışan, strateji odağındaki tek ajans Innomind’ın kurucusu,

Her departmanın her tür kargaşasında ve karmaşık stratejik ihtiyaçlarında 8 yıllık kriz vakaları geçmişi,

2013 itibariyle küçük büyük fark etmeksizin şirket içi/dışı anlaşmazlıklarının çözümü,

2015 itibariyle başlayan Davranışsal Gelecek Analizi (hazırlanan raporlar sayesinde şirket çalışanları, tedarikçiler ve ortakların gelecekte nasıl bir çizgi izleyeceği üzerine keskin öngörüler sayesinde karar alış süreçlerinde kolaylık kazandırıyor)

Aile işletmeleri başta olmak üzere karışık çalışan yapısına sahip şirketlerde zaman ve verimlilik desteği,

Değişim yönetiminden hukuki tıkanmışlıklara, yeniden yapılanmadan inovasyon projelerine kadar 100’den fazla vaka,

Başta Anadolu şehirleri olmak üzere İngiltere’den Rusya ve Mısır’a kadar çeşitli coğrafyalarda hizmet geçmişi…

Başlıca ilgi alanları: kuramsal fizik araştırmaları, motosiklet turları, didgeridoo çalgısı, iaido sporu, vahşi kampçılık, etik felsefesi…

Yetenekler

Transdisipliner Beceriler
İnterdisipliner Beceriler
Multidisipliner Beceriler
Stratejik Yönetim
Uygulanabilir Planlama
Gelecek Yönetimi
Proje Yönetimi
Gruptan Ekipleşme Süreci 
Değişim Yönetimi
Reorganizasyon
İK İletişimi
İşveren Markası
Çatışma Yönetimi
Kriz Yönetimi
Karmaşık Karar Süreci
Güçlü Müzakere
İş Geliştirme
Pazarlama Stratejisi
Gönüllü Performans Geliştirme
İş Sürekliliği Disiplini (BCMS:ISO 22301)

Başarılar

 • Çeşitli uluslararası zirvelerde insan mühendisliği üzerine  tartışma konuları açtı ve yönetti,
 • Türkiye’nin ilk IoT tabanlı tarım sektörü projesinin strateji ve teknoloji mimarisini hazırladı: Aydın’da Vodafone Akıllı Köy,
 • Birçok KOBİ’yi küresel şirketler tarafından zorlandıkları süreçlerden kurtardı,
 • Kurduğu ajans ile şirketlerde yaşanan krizlerde ortalama +% 330 büyüme sağlayarak müşterilerini toplamda 132 milyon $ tazminattan korudu, yaklaşık 33 milyon $ kayıp tasarrufu sağladı ve krizleri gerçek fırsata dönüştürdü,
 • Gözden kaçan yolsuzlukları kendi metodolojisi ile tespit ederek yaklaşık 14 milyon $ tasarruf edilmesini sağladı,
 • Birçok işletmenin ve departmanın holakrasiye (yöneticisiz yönetim) geçmesine yardımcı oldu,
 • Teorik fizik ve astrofiziğe olan merakı sayesinde bu bilimleri örgütsel psikoloji ve bilişsel psikoloji ile birleştirerek davranışsal iktisatta örneği olmayan bir gelecek raporu hazırlayarak Kasım 2015’ten Kasım 2021’e kadar ekonomik ve politik öngörülerde bulundu,
 • Proje Krizlerinde İnsan Faktörü, İnnovasyonel Düşünme Becerileri, Belirsizlikte Proje Yönetimi, İşveren Markası Yolculuğunda Unutulanlar gibi başlıklarda seminerler verdi,
 • Aile işletmelerindeki çözümleri sayesinde aileler boşanmaktan, şirketler dağılmaktan kurtuldu,
 • Dünyanın en büyük iş geliştirme ağı BNI (Business Network International) Türkiye şubesinin kurucu üyelerinden biri oldu,
 • Pandeminin sanat ekonomisine etkileri üzerine bir düşünce kuruluşu kurup (Creathink) oturum moderatörü oldu,
 • Dezavantajlı gençler için gönüllü olarak birçok projede çeşitli roller aldı,
 • Türkiye’nin ilk online dergisi İndigo Dergisi’nin kurucularından biri oldu,
 • Kuruluş sürecinde veya çeşitli sektörel dergilerin yazarları arasında yer aldı.

Yayınlar

 • Çeşitli kitapların (girişimcilik, networking, akıllı teknolojiler, hukuk, iletişim, kişisel gelişim…) methiye, arka kapak veya önsözünde yer aldı,
 • Çeşitli kitapların Türkçe’ye tercümesinde görev aldı,
 • Birçok TV ve radyo programında konuk uzman oldu,
 • Birçok sektörel dergiler ve platformlar için yazdı,
 • Anadolu usûlü stratejik düşünme becerisi ile ilgili ilk kitabı Miğferden Saksı Ekim 2016’da yayınlandı,
 • Çatışmalar üzerinden yeni bir iletişim yolu yaratma konulu ikinci kitabı Kavga Etme Sanatı Aralık 2020’de yayınlandı,
 • Aşağıdakilerle ilgili başka kitaplar da hazırlıyor:
  • İnsancıl bir perspektif ile ceza hukuku felsefesinin yeni bir yorumu,
  • Güven duygusu ekonomisi,
  • Duygusal işletme yönetimi,
  • Sayılardan bağımsız yolsuzluk…
 • Üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak kriz yönetimi odaklı dersler veriyor.