İçeriğe geç

Etikler

Değerlerimiz sadece internet sitesinde paylaşılan kavramlar olmayıp müşteri seçiminden operasyonlarımızdaki standartlarımız ve kırmızı çizgilerimize kadar her yerde kendisini hissettiriyor.

Ana hatlarıyla paylaşmak istedik.

 1. Innomind Strateji Ajansı, Birleşmiş Milletler gönüllüsü olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 8, 9, 12 ve 16. Maddeleri özümseyerek faaliyetlerini şekillendirir.
  • BMSKA 8. Madde: İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
  • BKSKA 9. Madde: Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
  • BMSKA 12. Madde: Sorumlu üretim ve tüketim
  • BMSKA 16. Madde: Barış, adalet ve güçlü kurumlar
 2. Innomind Strateji Ajansı Birleşmiş Milletler gönüllüsü olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gereğinde faaliyet yürütür ve etiklerini keskinleştirir:
  • İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı
  • İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı
  • İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
  • İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli
  • İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
  • İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
  • İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli
  • İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli
  • İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
  • İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı
 3. Hayal Ortaklığı
  1. Innomind Strateji Ajansı akış, temas ve samimiyet değerleri eşliğinde faaliyet yürütüyor ve keskin bir gelecek hayaline sahip. Sulh ve etik ticaret başta olmak üzere çeşitli nüveleri barındıran bir dünya hayaline ortak görebileceği kurumlarla çalışmayı kendine düstur edinmiş, iktisadi karı bu hayal üzerinde yarattığı sosyal fayda üzerinden edinmeyi amaçlamış tek strateji ajansıdır.
  2. Bu hayale ortak olamayacağına kanaat getirdiği veya ters düşecek profil çizen kurumlarla katı suretle çalışmayı reddeder. Hiçbir müşteri, kendi ilişkisi olan lakin böyle bir hayalle ters düşecek bir başka firma ile çalışması amacıyla Innomind Strateji Ajansı’na ısrar veya baskı yapamaz.
 4.  Gizlilik
  1. Innomind Strateji Ajansı hizmeti sırasında edindiği profesyonel ve profesyonel olmayan, ticari olsun ya da olmasın sır kabul edilebilecek bilgileri kişisel avantajlar amacıyla kullanmaz,
  2. Müşteri bilgisi ve izni haricinde herhangi bir kurumla bu bilgileri paylaşmaz.
  3. Hizmeti sırasında aynı çatıda çalışan ortakların, yöneticilerin, personellerin de çalışma gereği öğrenilen, fark edilen, ortaya çıkarılan kişisel bilgilerini diğer kişilerle paylaşmaz, sadece en üst yönetim ile bilmeleri gerekli olduğu kadar bilgiyi ifşa etmeyecek derecede paylaşır, uyarı ve önerilerde bulunur.
 5. Gerçekçilik
  1. Innomind Strateji Ajansı, gerçekçi olmayan beklentileri teşvik etmekten kaçınır, gerçekçi olmayan bir talebin karşılanamayacağı kanısına girdiğinde müşterisiyle hizmetini durdurur ve etkisiz hizmet vermeyi sonlandırıp hem kendi eforunu hem müşterisinin umut, emek ve finansmanını korumayı taahhüt eder.
  2. Müşterisinin talebinin gerçekleri zorlayacak kadar zorlu olması için sahip olduğu tüm donanım ve becerileri etkin şekilde kullanmaya ve gerçekçiliği zorlayıcı süreçlerin can bulmasına yardımcı olur.
 6. Erişilebilirlik
  1. İletişimin sıkıntılı olduğu zamanlarda dahi müşteriler Innomind Strateji Ajansı’nda muhatap bulma konusunda sıkıntı yaşamazlar.
  2. Mail yolu, whatsapp, wechat veya telefon üzerinden gerekli uyarıları edinirler.
  3. Acil durumlarda nasıl reaksiyon gösterilmesi, ne şekilde ne zaman nerede toplantı yapılması gerektiğiyle ilgili taraflar önceden bilgilendirilmiştir ve Innomind Strateji Ajansı uzmanları da müdahale seansına mümkün olan en hızlı şekilde intikal ederler.
 7. Yasal Sınırlar
  1. Yasalarla tanımlı bir suç olmasa bile genel etik ve ahlaka yönelik soru işaretlerinin belirmesi halinde Innomind Strateji Ajansı çalışmayı durdurur.
  2. Suç unsuru teşkil eden bir durumla karşılaşıldığında yetkili birimlere ihbar edilmesiyle ilgili telkinde bulunur.
 8. Çıkar Çatışmasına Müdahale
  1. Innomind Strateji Ajansı, eş zamanlı olarak aynı sektör ve segmentten rekabet halindeki firmalarla çalışmaz.
  2. Sağlanan güven ilişkisi sebebiyle doğacak, 3. Bir taraf ile (network üyesi, referanslı müşteri vs.) ticari faaliyette bir anlaşmazlık yaşanması halinde talep üzerine Innomind Strateji Ajansı hakemlik yapabilir. Bu hakemlik surecinde yasal olmayan gereksinimler sınırında aracı olup, objektifliğini koruyacaktır.
  3. Innomind Strateji Ajansı, hali hazırdaki müşterisinin sorumlu olduğu yöneticisinin bilgisi ve rızası olmadıkça bir personelini, daha iyi şartlar veya benzeri bir sebeple başka bir müşterisine transferi konusunda herhangi bir telkinde bulunmaz.
 9. Hizmet Standartları
  1. Innomind Strateji Ajansı müşterilerinin acil ve önemli ihtiyaçları kadar acil olmayan ihtiyaçlarına da uzmanlık alanına girdiği müddetçe el atar. Bu beklentilerin kazanç ile sonuçlanması için sahip olduğu tüm donanımı, mümkün olan en verimli şekilde ortaya serer. Bu konudaki duyarlılığından sebep aynı taleple ilgili olarak süreçler arasında farklılıklar olması muhtemeldir.
  2. En güzel koç, kendisini en kısa sürede gereksiz kılan koçtur. Bu sebeple Innomind Strateji Ajansı mümkün olabilecek en verimli şekilde bilgi birikimini, vakaları ele alış şekillerini ve aktarabileceği donanımı müşterisine aktarmaya gayret eder ve müşterisinde beklentilerin can bulmasını sağlar sağlamaz çalışmayı sonlandırmayı teklif eder. Bu noktada müşteri, daha büyük bir hedef için çalışmanın yeni bir düzlemde devam etmesini talep edebilir.
 10. Paylaşımlar
  1. Innomind Strateji Ajansı kullandığı dokümanların neredeyse tamamını kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendisi hazırlamıştır. Innominded Canvas, Kurumsal Kardiyoloji Analizi, Değerler Analizi, Kriz Riski Testi, İşletmeci Tipolojisi Testi, blog paylaşımları vs… Bunların izinsiz ve haricen kullanılmasına yıllar içinde alışılmış olup, nezaketen bildirilmesini arzu eder, ancak herhangi bir yasal takip ile hak iddiasında bulunmaz.
  2. Etkileşim Envanteri ve Kişilik Tarzı Envanteri ilgili birimlerin izinleriyle kullanılmakta olup ücretsiz olarak yararlanılması taahhüdüyle hem müşterileri hem de site ziyaretçilerinin kullanımı için hazırlanmıştır.
  3. Yakın coğrafyada başka kurumların da kendi süreçlerine ışık tutması, müşteri olmasalar bile kendi kurumlarında çözüme gitmelerine yardımcı olması umuduyla blog paylaşımları yapılıyor olup, bu paylaşımların hepsi gerçek vakalara dayanmaktadır. Lakin vakaya konuyu olan kurumu ifşa edecek herhangi bir bilgi içerikte bulunamaz.
  4. Çeşitli sebeplerle hassasiyet ve rahatsızlık hissedilmediği surece müşterilerin referans olması ve başka kurumlara da örnek teşkil etmesi amacıyla logoları internet sitesinde yayınlanıyor, harici bir linkte ise sıralı liste şeklinde paylaşılıyor. Ancak Innomind Strateji Ajansı bu referanslardan uygun görmediğini yayınlamama ya da listelememe özgürlüğüne sahiptir.
 11. Yabancı Dillerde Hizmet:
  1. Innomind Strateji Ajansı anadili Türkçe ve İngilizce ve/veya Fransızca ve/veya İspanyolca olan veya özellikle bu dillere profesyonel yetkinlikte hakim ekip üyelerinden oluşuyor.
  2. Başka dillerde hizmet talep edildiğinde ancak tercümana güvenememesi halinde tercümanın değiştirilmesini talep etme veya kendi tercümanı ile çalışılması yolunu izler.