İçeriğe geç

Dava Tehdidi 3 Kat Ciroyla Sonuçlandı

Hizmet sektöründen bir KOBİ yöneticisi, tazminat davası tehdidiyle kapımı çaldı. Eski bir personelleri, evliliğiyle hak kazandığı tazminatını alamadığı için dava açmayı düşünüyor. Öncesinde de çirkin bir telefon görüşmesi yaşanıyor. Avukatları dava açılırsa kaybedileceği için acilen ödeme yapılmasını öneriyor, müşterim ise ödeyecek durumunun olmadığını, ancak dava açılmadan bir yol bulmamı istiyor.

dava-tehdidi

Hukuken elimiz çok zayıftı: karşı tarafın kazanılmış bir hakkı var. Aramızdaki iş akdine göre rekabet maddesi anayasaya uygun, ancak yaptırım maddesi konmamış. Üstelik müşterim ödemekten kaçmıyor, sadece şu an ödeyemiyor ve bu ruh haliyle herhangi bir dava sürecine dahil olmak da istemiyor.

Bu sorunu büyüten unsuru eşelediğimde duygusal tahribat çıktı karşıma. Çünkü karşı taraf vaktiyle yurtdışında yaşıyormuş ve müşterimin eşinin çok yakın bir arkadaşıyla mesafeli aşk ilişkisindeymiş. Türkiye’ye taşınması, ona iş öğretilmesi, burada hep birlikte yaşamalarını müşterim ve eşi teklif etmiş. Bu şekilde başlayan birliktelikleri, birkaç yılın sonunda işlerin yoluna girmesiyle evliliğe dönüşen aşk ilişkisi, işi iyice öğrenmesi sayesinde kendi şirketini kurma çabası… Bunlara ve daha fazlası müşterim bir vefa beklerken, ilk uyumsuzlukta kendi ifadesiyle çirkin bir telefon konuşmasında dava tehdidiyle karşılaşması esas sıkıntısı olmuş.

Çalışmamız sırasında çift bordro tehdidiyle karşılaştım, yani kişiye ödenen ücret ve resmi beyan farklıydı, ki neredeyse her sektörde böyledir; ancak bu tehdidin ne müşterim farkındaydı ne de avukatları.

Bununla beraber müşterimin bilgisi olmadan iki ayrı müşterisi karşı taraftan hizmet almaya başlamış, bunu hasır altı ediyorlarken ispatlamanın yolunu buldum. Ancak iş akdimizdeki yaptırım maddesi olmaması, elimizi zayıflatıyordu.

Çeşitli psikolojik sorular sorarak karşı tarafın ihtiyaçları, amacı ve nasıl hamleler yapabileceğiyle ilgili algoritmamı kurdum. Geriye ne istediğimizi cevaplamak kalıyordu.

Müşterimi sakin bir ruh haline ulaştırdıktan sonra talepleri üzerine konuştuk: bu süreci karşı tarafın yüzünü görmeden, sesini duymadan, davaya dönüştürmeden, muhatap olmadan sonlandırmak ve hayatından tamamen çıkarmak. Üzerine para kazanmak isteyip istemediğini de sordum ve miktarı üzerine konuştuk. Ve tüm bunları herhangi bir davaya dahil olmadan, davacı ya da davalı olmadan erişmemiz gerekiyordu.

Yaptık!

Nasıl mı?
Karşı tarafın ‘abi/abla’ gördüğü ve güvendiği kişiliği tespit ettim ve sert bir toplantıya hazırladım. Karşı tarafa psikolojik bir atak gerçekleştirmeliydik ki herhangi bir zamanda dava açma fikrinden soğuması, müşterime yaptığı saygısızlığın farkına varması vebir daha önümüze çıkmaması gerekiyordu, bu sebeple kendi geliştirdiğim özel bir teknikle toplantıya hazırlık yaptım.

Nihayetinde her hakkından feragat ettiği, herhangi bir davanın açılmadığı bir süreç kazanmış olduk ve davranışlarının da farkına varmasını sağladık (sadece duygusal tatmin içindi).

Bu durum hukuki tehdit ve duygusal tahribatı çözdü, sıra geldi bu yaşadığımız kriz ile para kazanmaya!

Elden kaçırılan iki müşterinin satın alma yöneticilerini by-pass edip üst yönetimlere ulaşmanın yollarını bulduk. Kendimizi kibarca ifade edip durumun detaylarının farkında olup olmadıklarını sorguladık ve hem Avrupa merkezli iki büyük müşterimizi geri kazandık, üstelik özür niyetine üçer kat ciro ile sipariş vermelerini hem de arkamızdan iş çevrilmesine sebep olan satın almacıların işlerine son verilmesini sağladık.

Gelişen finansal durum sayesinde de karşı tarafın kanunen hak kazandığı ancak feragat ettiği tazminatı da iki ay içinde ödedik.

Özetle 5 haneli bir evlilik tazminatı sıkıntısından imtina etmeye yönelik toplantı, 6 haneli Euro üzerinden kazanç edinme ve duygusal tatminler ile sonuçlandı.

 

Siz de kendi çıkmazlarınızda bir adım geriden, mantık sınırlarının dışına çıkarak çözümünüzü arayabilirsiniz.

Ya da bizzat krizler ve stratejiler üzerine uzman innomind ile çalışabilirsiniz.

“Dava Tehdidi 3 Kat Ciroyla Sonuçlandı” hakkında 195 yorum

 1. Trying to sell your home for cash and flipping housing for profit could be a great method to earn money into the housing market, however it requires careful planning and preparation. By using the proper strategies, you are able to boost your likelihood of success and work out a substantial profit. In this article, we’re going to go over at length the steps you’ll want to decide to try sell your home for cash fast and flip houses for profit.

  Determine the marketplace worth of your property: just before you market your home for cash, it is important to choose its market value. This may offer you a sense of just how much you really need to sell your property for and certainly will help you create informed decisions through the process. There are numerous how to determine the marketplace worth of your property, like hiring a specialist authenticator, analysing your property to similar properties in the region that have sold recently, and using online tools such as .

  Price your home correctly: once you’ve determined the market worth of your property, it is vital to price it appropriately. If you pricing it too low, you are going to generate losses, if you price it way too high, it could take quite a long time to market. In order to prevent this, be sure to set an aggressive price this is certainly based on the latest marketplace situations. You can ask a realtor with their opinion from the best price for your house.

  Make vital fixes and modifications: Before you sell your property for cash, make needed repair and improvements that may increase its value. Give attention to areas that may have the largest impact, like the kitchen and bathroom. Updating these areas will allow you to sell your home for cash fast, because they are two of the very noteworthy bedrooms in the house. It’s also advisable to ensure that your home is well-maintained and clean. A clear, fine-maintained home may well be more attractive to potential customers and certainly will assist you to sell your property for cash fast.

  Position your property: Setting up your property might help increase its appeal and work out it more appealing to potential customers. This requires organizing, rearranging home furniture, to including arrangements which help create a warm and inviting atmosphere. A so-arranged residence may be a big selling point, so it is worth investing the full time and energy to accomplish it right. You’ll be able to hire a specialist home stager that will help you create an optimal living area for potential buyers.

  Market your home successfully: to market your home for cash fast, you’ll want to market it perfectly. This consists of listing your home on online platforms, using social media marketing, and hosting open houses. Remember to highlight the very best popular features of your property and supply a good amount of high-quality photos to demonstrate it well. You could think about hiring a specialist lensman to take photos of your house to showcase it when you look at the most effective light.

  Consider using the services of an investor: If you’d like to sell your home for cash fast, consider dealing with an entrepreneur. An investor could possibly offer you a quick, hassle-free sale with no need for regular real estate agents. However, it is critical to do your homework and then make sure you are working together with an established investor. You may try to find an investor who focuses on buying homes for cash and certainly will provide you with a reasonable price for your house.

  Identify a great flipping opportunity: To flip houses for profit, you will need to identify a great opportunity. Try to find residences which are underrated, in need of repair, and situated in appealing areas. The aim is to buy a house at a decreased price, make repairs and renovations, and then sell it for a revenue. To locate a great flipping opportunity, you can easily enroll in real estate online auctions, search for foreclosures, or make use of a real estate agent who focuses on flipping real estate.

  Perform thorough research: Before you spend money on a property for flipping, it is critical to conduct thorough research. This consists of researching your local market, the house itself, while the price of repairs and renovations. Opt for the possibility resale worth of the home additionally the estimated return on the investment. Make certain you have an obvious knowledge of the marketplace together with costs concerned before you make your final decision.

  Procure financing: To flip houses for profit, you ought to secure financing. There are many options available, including traditional loans from banks, hard money loans, and private loans. Pick the option that is better for your needs along with your financial predicament, and work out certain to have a good plan in position for how you would finance ones flipping project.

  Make use of the proper professionals: to make sure an effective turning project, you need to make use of the proper professionals. This can include real estate professionals, contractors, inspectors, additionally attorneys. An agent makes it possible to choose the best property and show you with the buying and selling strategy. Companies can deal with repairs and restorations, inspectors can measure the condition associated with the property, and attorneys are designed for legal matters. By working together with the right gurus, you can easily confirm a fast and effective flipping project.

  In summary, selling your home for cash fast and flipping houses for money could be a powerful way to generate income within the housing market. However, it entails careful planning and preparation, including determining the marketplace worth of your house, pricing it effectively, making necessary fixes and advancements, presenting it effectively, marketing and advertising it very well, and dealing because of the right workers. By using these kinds of strategies, you are able to boost your odds of success and then make a considerable profit in the wide world of properties.

  If you want to educate yourself on more about such a subject click on the internet site: sell or buy house near me in atlanta ga and McDonough GA 30253

 2. Big mature tub porn featuring a hot milf and an old woman getting down and dirty. Get ready for some hot mature action in this online porn video featuring a mature woman and an old man.

 3. [url=https://freeskladchina.org/]бесплатные курсы +по программированию[/url] – бесплатные курсы +для начинающих, бесплатные курсы

 4. [url=https://154auto.ru/]автовыкуп[/url] – продажа авто в аварийном состоянии, продать ниссан новосибирск

 5. Living in Orange County or all coastal city adjacent to the ocean provides numerous perks, but it also poses unique challenges. One particular challenge is the possibility harm brought on by moisture and humidity to your drywall within our homes. In this blog post, we will explore the importance of quick drywall repair and talk about the particular considerations for homeowners in Orange County and other coastal cities. By understanding the hazards and taking proactive measures, residents can guarantee the longevity and structural integrity of their homes.

  Understanding the Impact of Moisture on Drywall
  Drywall, a typical building material utilized for interior walls and ceilings, is susceptible to moisture damage. In coastal areas, the closeness into the ocean raises the risk due to higher humidity levels and occasional moisture intrusion from the salty air. When moisture filters into drywall, it may result in various dilemmas, including:
  Mold and Fungi Growth: Excess moisture forms a perfect environment for mildew and mold to thrive, jeopardizing indoor air quality and posing health risks.
  Structural Weakness: Wet drywall weakens and loses its structural integrity, potentially resulting in sagging, cracks, and on occasion even collapse.
  Aesthetic Damage: humidness injury often end results in hideous blemishes, effervescent, peeling paint, and texture deterioration, reducing the visual appeal of your house.

  Prompt Drywall Repairs: Fighting Beyond Wear
  Fixing drywall swiftly is essential to stop extra damage and reduce repairs expense. Slowing repairs worsens current issues, leading to way more considerable and extravagant refurbishments. Keep in mind the following factors why quick drywall remedy is vital:
  Mold minimization: handling moisture-related issues swiftly hinders mold development and growth, protecting your household’s health.
  Sustaining Constructive Sincerity

  : handling destroyed drywall assures the stableness and basic safety of your house, evading expected hazards.
  Stopping additional Harm: Moisture-damaged drywall can impact adjoining materials such as for instance insulation and solid timber framework. By handling drywall swiftly, you can avoid additional harm and involved servicing.
  Cost Efficiency: Early detection and repair of drywall issues are much more cost-effective than waiting through to the harm ends up being very bad. Well-timed problems save you from lengthy refurbishments and also interested evacuation costs.

  Tips for Drywall Regular Maintenance in Resort Zones
  Living nearby the sea requires additional proper care to keep up the strength of one’s drywall. Check out handy strategies for homeowners in Orange County and coastal towns and cities:
  Regular Assessments: Perform typical visual examinations of your drywall, being mindful of signs and symptoms of wetness harm, such as slight discoloration, cracking coating, or soft spots.
  Monitoring your humidity: Use dryers or air conditioning units to regulate inside wetness amount, specifically throughout moist times.
  Guaranteeing ventilation system: See to it proper airflow in bath rooms, kitchens, and other areas vulnerable to moisture content buildup. Install and maintain exhaust system fans to eliminate overload humidity.
  Consistently Having the surface: Regularly look at your house’s appearance, including the rooftop, gutters, and home’s windows, to detect and fix any possible aspects of dampness intrusion.
  Addressing Plumbing moisture: Resolve any plumbing related leaks promptly to prevent moisture from oozing in to the wall structures and resulting in drywall hurt.
  Professional help: Seek the services of veteran specialists for extensive reports and servicing to tackle any overall or interested drywall dilemmas.

  Realization
  In coastal markets like OC, timely drywall recovery is crucial to mitigate the damaging effects of dampness then humidity. By understanding the potential risks related to humidity damage and utilizing active methods, property owners could guarantee the long lifespan, well-being, and beautiful benefit of their apartments.

  I highly appreciate the discovery of this site due to its wealth of valuable data and reliable content. The site has shown to be an essential tool, offering essential information on a variety of subjects. Its comprehensive collection of facts has made it an essential tool for investigation, education, and staying informed. I am captivated by the site’s devotion to precision and trustworthiness, ensuring that users can count on the data they discover. I am eager about suggesting this website to my friends, as it offers a one-of-a-kind chance to explore and access a plethora of knowledge conveniently. I recommend them to check out Lake Forest CA water damage repair and discover the multitude of ideas it has to present.

 6. Здравствуйте, приглашаем посетить сайт,
  где вы сможете приобрести конструктор
  стихотворений, расположенный по адресу:
  http://constst.ru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir