İçeriğe geç

Belirsizlik Yönetimi Eğitimi

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomi oyuncularında krizler eksik olmuyor. Ülkemizde korona öncesinde de gidişat aksaktı, regülasyonlar, politika değişiklikleri, enflasyon, tedarik sıkıntıları, duygusal dalgalanmalar…

Peki bu ülkelerde faaliyet gösteren şirketler bu krizlerde daha verimli üretim nasıl yapabilirler?

Belirsizlik Yönetimi Eğitimi şu 4 oturum çatısında işlenecek (Eğitimin tanıtımsal içeriğine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz)

  • Belirsizlikte İş Sürekliliği: tüm kritik durumlara rağmen hızlı toparlanma ve adım atabilme becerileri
  • Belirsizlikte Muhakeme ve Karar: tüm sisli durumlara rağmen istihbarat edinip muhakeme yapma, karar verme becerileri
  • Belirsizlikte İstikrarlı Yönetim: alınmış kararları istikrarlı bir yönetime dönüştürebilme, kararlılık becerileri
  • Belirsizlikte Fırsat Yaratmak: geri plandaki departmanlarda dahi belirsizlikleri avantaja çevirebilme becerileri

Bu ana başlıklarda aşağıdaki konuları işleyeceğiz:

Online ve interaktif programımızın içeriği

Krizler ve belirsizlikleri yönetme konusunda en önemli perspektif olan soruncul bakış açısını kazandıran konu başlıklarını alfabetik sırayla görebilirsiniz:

Alacaklı ve Borçlularla İletişim Önerileri
Algılar ve Yönetim
Amaç Faktör Ayrımı
Aynı Hamleyle Farklı Sonuçlar
Beden Dili Tüyoları
Belirsizlikte Pazarlık
Belirsizlikte Performans
Brachistochrone Eğrisi
COVID-19 Süreci Krizler
Çalışanlar için önemli faktörler
Çatışmalı Taraflar / Uyumlu Süreçler
Çözüm ve Fırsat Perspektifleri
Dedikodunun Faydaları
Değişim Direncini Aşmak
Delegasyon Becerisi
Dengeler
DHMO Krizi
Duran ve Duramayan Sektörlerde Rol
Duygulara Hakimiyet
Duygusal Etkileşimler
Düşük/Zorunlu/Niş Ürün Olmak
Edinme Maliyeti
Ekiple İletişim Önerileri
Eşik Dönemler ve Riskli Bölgeler
Faydacı Yönetim ve Sonuçları
Finansdışı Kaynaklar
Geleceği okumak
Geleneksel Yönetim ve Sonuçları
Geri Bildirim Ortamı
Görmezden Gelmenin Faydaları
Hangi Duygular için Ne?
Hayati 3 Soru
Hesap Sorulabilirlik
İnsan Faktörü
İnsanın Gözden Kaçan Özellikleri
İrrasyonel Makullük
İstihbarat Ağı
İş Geliştirme Sürecinde Yapılmaması Gerekenler
İş Olgusunun Geleceği
İşlevsiz Gereklilikler
İtki ve Tutum Tetiklemek
Kararlılık Sergileyebilme
Kasıt / Hata Ayrımı
Katılımcı/ Fayda Odaklı Planlama
Konfor Alanından Çıkış
Kök Neden Analizi
Kriz dönemi duygu yönetimi
Kriz dönemi liderlik
Krizden Etkilenmeyen Alanlarda Faaliyet
Krizin Avantajları
Kültür / Strateji / Taktik
Literatürden Sıyrılmak
Mesih Kompleksi
Minnet Ticareti
Motivasyon Eşiği
Muhakeme Becerileri
Networking
Nitelik/ Nicelik Ayrımı
Olumlu/ Olumsuz Kaldıraçlar
Organik Örgütlenme
Önceliklendirme Becerileri
Öngörü/İlham/Adanma/Aidiyet
Önleyici yönlendiricilik
Paretodan Çözüm Hamuru
Patronaj Tipolojileri
Pazarlamada Kültür Uyumu
Piyasa Esneklikleri
Planlama Hataları
Prensipler
Psikolojik faktörler
Riskin Aptallığı
Sorumluluk Duygusu
Süreklilik
Süreklilik odağında yapılmaması Gerekenler
Şirket Hafızası Oluşturma
Şirket Kültürü Faktörleri
Tahlil Faktörleri
Tampon Kayıp Haddi
Tek Kişilik Şovlar
Tıkanmışlık Halinde Reaksiyon
Uygulanabilir stratejiler
Verimlilik
Yetkinlik
Yönetim Odağında Yapılmaması Gerekenler
Yönetimde Ahlaki Faktörler
Zafiyetin Gücü
Zamanlama
Zihin Haritalama
ve hala kalırsa akıldaki sorularınız… 🙂