Kavga Etme Sanatı Eğitimi

Çatışma yönetimini duymuşsunuzdur, belki eğitimini de almışsınızdır. Bir kenara bırakın. Çünkü temel vaadi uyuşmazlıklarda orta yolu bulmak, haliyle bazı feragatler de söz konusu oluyor. Oysa Kavga Etme Sanatı, uyuşmazlıkların bertaraf edilemediği durumlarda yeni ve daha güçlü bir iletişim kanalı yaratmamıza yardımcı oluyor.

Aile kavgaları, aile şirketi kavgaları, aileden bağımsız profesyoneller arası çatışmalar, tedarikçilerle veya paydaşlarla iletişim sıkıntıları, sorunlu müşterilerle çalışma şartları ve akla gelebilecek diğer her türlü olağandışı iletişim ihtiyacında ivme sağlayan bir metodolojiden bahsediyoruz!

Yıllar içinde pişti, her vakada kendini geliştirdi ve seminerlerle paylaşmaya başladık birikimimizi. Aralık 2020 itibariyle de kitap olarak can buldu. Dilerseniz buraya tıklayarak sipariş edebilirsiniz.

28 Ocak Perşembe Akşamı Kavga Etme Sanatı Eğitimi’nde yepyeni bir içerikle katılımcıları bir yolculuğa çıkaracağız.

En sorunlu tartışmalarınızı da alın aklınıza, webinarımız sırasında karanlıklara ışık tutun.

Kavgaları ve kavga denince anladıklarımızı baştan tanımlayacağız.

Çözümsüzlükten kurtulamıyorsak iletişim için bu çözümsüz halleri bir araç olarak kullanmayı konuşacağız.

İletişim krizlerinin şirketlerimizde nasıl büyüme ivmesi kazandırdığını gerçek vakalar üzerinden irdeleyeceğiz.

Günlük hayatta gözden kaçırdığımız önemli detaylara değineceğiz

Ve aklımızdan geçen sorunların hepsini tek tek ele alacağız.

2 saatlik keyifli ve verimli bir yolculukta yer almak için aşağıdaki formu doldurarak kayıt olabilirsiniz.

Katılımın kolay olması için 150 Liralık bir bedel belirledik. İletişimi seri tutmak için IBAN bilgisini paylaşıyoruz:
TR89 0011 1000 0000 0071 4021 58
QNB Finansbank
Mustafa Emin Palaz

Fatura bilgileriniz ve kartla ödeme kolaylığından yararlanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Kaydı

* Gerekli AlanlarHangi eğitimlerimizle ilgileniyorsunuz?

Nasıl haberdar oldunuz?

GSM Numaranızı iletişimi daha seri tutabilmek için whatsapp kullanımı amaçlı istiyoruz. Mail adresinizi ise eğitim katılım linki ve diğer ihtiyaç duyacağınız bilgileri paylaşmak için kayıtta tutacağız.

UYARI! Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bildirisi;
Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde “veri sorumlusunun meşru menfaati gereği”, eğitimler hakkında bilgilendirilmeniz ve düzenlenen eğitimlere katılabilmeniz amacıyla toplanabilmektedir. KVKK 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde iletişim bilgileriniz kurumumuz tarafından sadece eğitimlere katılabilmeniz amacıyla işlenecek olup hiçbir şekilde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. KVKK 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Email platformu olarak Mailchimp’ten destek alıyoruz. Mailchimp’in gizlilik uygulamaları için buraya tıklayarak detay edinebilirsiniz.