İçeriğe geç

Belirsizlikte Yol Almak Eğitimi

4 saatlik bu eğitimde yıllardır üzerinde çalıştığımız iş sürekliliği kavramını özümseyecek, belirsizlik yönetimi becerisi kazanacaksınız!

Kriz yönetimi genlerimizde olan bir beceri. Bununla beraber metodolojisi eksik bir beceri verimsiz sonuçlara, hatta daha büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Krizler üzerine 8 yıllık odağımız sayesinde o kadar çok sektörde o kadar çok vakada çalıştık ki, 37 farklı metodoloji geliştirme fırsatımız oldu.

Pandemide artan talep sebebiyle bu metotların bazılarını ve zihin yapısı kazandıran adımlarımızı eğitim halinde paylaşmaya başladık. Bir de hayal kurduk, 16 saatlik bu eğitimi alan kişiler ve kurum çalışanlarından seçili bir kitleye 50 saatlik üst seviye eğitimimizi de sunmak, yeni hayal ortakları edinmek istedik.

Sonra fark ettik ki birçok kişi 16 saatlik bu bilgi bombardımanıyla yoruluyordu, lokmaları hafifletmeye karar verdik biz de ve ilkini 16/17 Aralık’ta sunduk. Geri dönüşler superdi, beklediğimizden daha güzel bir sonuca ulaştık ve her ay 1 kez bu içeriği sunmaya karar verdik.

Her ayın 3. çarşamba ve perşembe akşamı, 20.00 22.30 arasında, 2 oturum şeklinde, interaktif bir webinar yapıyoruz.

İhtiyaç duyan arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlara yardımcı olursunuz.

Farkında olmadan yapılan hatalar ve çözüm önerileri,
İletişim sıkıntılarını nasıl pratik şekilde yürütebileceğimiz,
Zamanı nasıl okuyacağımız ve zamanlamayı nasıl yapabileceğimiz,
Sahip oldugumuz bilgi, donanım ve tecrübeyi nasıl işlevselleştirebileceğimiz,
Hiç bir şey yapamadığımızı sandığımız zamanlarda neler yapabileceğimiz,
ve daha birçok konuyu pratik örnekler ışığında birlikte irdeleyeceğiz.
Hatta dileyen katılımcılar kendi güncel problemlerini de paylaşabilirler ve birlikte değerlendiririz.

 

Konu başlıkları sorularla şekillenecek ama ana hatları merak edenler için:

Krizlerin sonu
Su gibi olmak
Belirsizlikte en önemli faktörler
İşlevsel Umut
Süreklilik için gerekenler
Kaçış bakışı

Soruncul bakış açısı
Planlama hataları ve hatalardan dersler
İletişim önerileri
Zamanı okuma ve tahmin ufku
Bazı fizik kanunlarının yönetimde kullanılması
Karar yorgunluğu
Belirsizlik ortamında finans tüyoları
Hiç bir şey yapamıyorsak neler yapabiliriz?
Belirsizlik ortamında süreklilik istiyorsak yapmamamız gerekenler!

 

* Gerekli alanlar

 Nasıl haberdar oldunuz?

İletişimi daha seri yapabilmek için bazı bilgilerini istiyoruz. Dilediğiniz zaman tek tıkla listeden çıkabilirsiniz.

UYARI! Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bildirisi;
Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde “veri sorumlusunun meşru menfaati gereği”, eğitimler hakkında bilgilendirilmeniz ve düzenlenen eğitimlere katılabilmeniz amacıyla toplanabilmektedir. KVKK 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde iletişim bilgileriniz kurumumuz tarafından sadece eğitimlere katılabilmeniz amacıyla işlenecek olup hiçbir şekilde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. KVKK 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İletişim için Mailchimp platformundan destek alıyoruz. Mailchimp gizlilik uygulamarı için buraya tıklayabilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir